Dzień Edukacji Narodowej

Dziękujemy za wysiłek wkładany w podnoszenie jakości kształcenia, rozpoznawanie potrzeb każdego ucznia i wychowanka oraz dbanie o ich rozwój. Życzymy satysfakcji i radości z wykonywanej pracy oraz kolejnych sukcesów podopiecznych. Niech będą one dla Państwa dodatkową nagrodą i motywacją do dalszych działań podejmowanych na rzecz rozwoju gminnej edukacji.

Przewodniczący Rady Gminy               Wójt Gminy Nieporęt

Eugeniusz Woźniakowski                   Sławomir Maciej Mazur