Dzień Edukacji Narodowej

Dziękuję za zaangażowanie w proces kształcenia dzieci i młodzieży, za troskę o ich bezpieczny rozwój i za podejmowane starania na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy.

Życzę Państwu satysfakcji z wypełnianych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wójt Gminy Nieporęt

Sławomir Maciej Mazur