Egzamin gimnazjalny 2011

Uczniowie poddani zostali trzydniowej próbie wiedzy i umiejętności. W pierwszym dniu pisali test humanistyczny. Zdaniem zdających, aby go poprawnie napisać w tym roku, trzeba było być bardziej historykiem niż polonistą. Motywem przewodnim był patriotyzm. Oprócz pytań związanych z tekstami kultury i krótkimi pytaniami otwartymi uczniowie mieli do napisania dwa dłuższe teksty: podanie do dyrektora szkoły z prośbą o pomoc finansową na realizację projektu – szkolnego muzeum regionalnego oraz rozprawkę na temat Patriotą można być zarówno w czasie wojny, jak i w czasach pokoju – określ swoje stanowisko w tej sprawie, a następnie uzasadnij je, popierając argumenty przykładami: jednym z literatury, jednym z historii i jednym wynikającym z własnych obserwacji.

Drugiego dnia gimnazjaliści sprawdzali swą wiedzę matematyczno-przyrodniczą. Tu również zadania testowe okazały się niespodzianką. Przeważały wśród nich przyrodnicze, a nie jak zwykle matematyczne. Czwartek był trzecim dniem egzaminu. Nasi uczniowie, jak ich koledzy z całego kraju, mogli sprawdzić swą wiedzę i umiejętności posługiwania się językiem obcym, nowożytnym. W gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym był to język angielski.

Dwie pierwsze części egzaminu trwały po dwie godziny; dla uczniów z różnymi dysfunkcjami, np. z dysleksją mogły być przedłużone o dodatkową godzinę. Część językowa trwała półtorej godziny, a uczniowie uprawnieni mogli dostać dodatkowe 45 minut na rozwiązanie testu.

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest warunkiem niezbędnym otrzymania świadectwa ukończenia gimnazjum. Na podstawie wyników egzaminu absolwenci gimnazjum będą ubiegać się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych – liceów, techników i szkół zawodowych. Wyniki egzaminu mogą więc przesądzić o przyjęciu bądź nie przyjęciu do wymarzonej szkoły średniej. Na razie i uczniowie, i rodzice muszą uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki. Te będą znane dopiero w czerwcu.