Góra Grosza 2010

Od 23 listopada do 4 grudnia trwała zbiórka pieniędzy zainicjowana i koordynowana przez wychowawców świetlicy szkolnej. Udało nam się uzbierać kwotę 690,23 zł. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1b, której wychowawczynią jest pani Joanna Zarzycka. Uczniowie uzbierali 146,12 zł.

Akcja Góra Grosza organizowana jest przez Fundację „Nasz Dom” pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W 2010 roku odbyła się jej 11. edycja. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowia rodzinnego czy rodzin zastępczych.

Cieszymy się, że choć w tak symboliczny sposób możemy przyczynić się do tego, żeby dzieciom w naszym kraju żyło się lepiej.