Gromada Zuchowa „Tropiciele Przyrody”

Gromada współpracuje z 329 Warszawską Drużyną Harcerską PRAESIDIO i Hufcem Praga Północ, integrujemy się podczas wspólnych imprez harcerskich i zuchowych. Zbiórki odbywają się w czwartki od godz. 16.30 do 18.00 w sali oddziału przedszkolnego, na korytarzu szkolnym, w pobliskim lesie lub ogrodzie szkolnym.

W tym roku po raz pierwszy nastąpi przekazanie zuchów z klasy III do drużyny harcerskiej. Planujemy wspólny wyjazd na majowy biwak i obóz letni w Bieszczady. Celem powstania gromady zuchowej było wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych oraz wsparcie w realizacji programu wychowawczego szkoły. Wpajanie dzieciom miłości i szacunku do przyrody oraz wyrabianie właściwych nawyków i postaw w kontakcie z naturą i drugim człowiekiem to nadrzędne zadanie pracy w gromadzie.

W czasie zbiórek pierwszego miesiąca dzieci poznawały Prawo Zucha, symbolikę znaczka zucha, obrzędy i zwyczaje zuchowe. Budowaliśmy obrzędowość naszej gromady. Uczyliśmy się piosenek, zabaw i pląsów oraz pracy w grupie. Wspólne spotkania uczą dzieci samodzielności, odpowiedzialności za podejmowane decyzje oraz bezpieczeństwo własne i kolegów. Dają możliwość rozwoju zainteresowań lub odkrywania nowych pasji. Zajęcia służą również poprawie kondycji fizycznej zuchów, poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu.

Wszystkie zuchy w naszej gromadzie są umundurowane i w grudniu 2010r. złożyły Obietnicę Zuchową. Zdobyły sprawności zbiorowe: EKOLUDEK, DETEKTYW, PIŁSUDCZYK, AKTOR i indywidualne STRAŻNIK ŚWIATEŁKA BETLEJEMSKIEGO oraz PTASI OPIEKUN. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zbiórkach i wykonują zadania międzyzbiórkowe. Ustalił się stały skład, co pozwoli na podział gromady na szóstki i pracę w systemie szóstek.

Gromadę prowadzą: drużynowa :Katarzyna Załęska, Harcerka Orla, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej w Izabelinie oraz przyboczna: Anna Maliszewska. Wspiera nas w prowadzeniu zbiórek Pan Tomasz Zaremba – rodzic jednego z zuchów.