Jak rozmawiać o przemocy?

Warsztaty „Jak rozmawiać o przemocy?” zorganizowane zostały przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie.

Zajęcia w małych grupach prowadziły trenerki z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy, które zajmuje się prowadzeniem i organizacją warsztatów i szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy, Internetu oraz pozostałych zjawisk zagrażających prawidłowemu życiu społecznemu.

Podczas warsztatów przeprowadzonych w szkole uczniowie poznawali sposoby radzenia sobie z dobrymi i złymi emocjami, z agresją fizyczną i psychiczną, dowiedzieli się jak można zapobiegać agresji i gdzie szukać pomocy, gdy jej doświadczają.
Ważnym elementem zajęć był film na temat cyberprzemocy. Uzmysłowił on dzieciom, że możliwa jest agresja z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych oraz jak bardzo jest on powszechna.

Problem cyberprzemocy, choć jest stosunkowo nową formą agresji, bardzo szybko się rozpowszechnia. Dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest, aby od najmłodszych lat uświadamiać najmłodszym i przestrzegać ich przed niebezpiecznymi zachowaniami w Sieci, a także przed konsekwencjami takich działań. Warto wspomnieć, że do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in.: – wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, – robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, – publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, – podszywanie się pod kogoś w Sieci.
Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.

Zajęcia przeprowadzone przez CRPS zostały bardzo dobrze ocenione przez dzieci:
– Uczyliśmy się bawiąc, przez co lepiej zrozumieliśmy problem przemocy. Zajęcia bardzo nam się podobały – powiedziała Wiktoria Grabowska, uczennica kl. 5 a.

Tematyka bezpieczeństwa w Internecie będzie kontynuowana w grudniu podczas lekcji prowadzonych przez trenerów z Fundacji Kidprotect, której celem jest szeroko pojęta ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami czyhającymi na nie w świecie realnym, jak i w Internecie. Lekcje zaplanowano na 13 grudnia.