„Jestem Europejczykiem” – obrady XIII Sejmiku Uczniowskiego w Białobrzegach

Obrady były związane z bardzo ważnym wydarzeniem, a mianowicie 10. rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, którą obchodziliśmy 1 maja tego roku. Hasło tegorocznego sejmiku – „Jestem Europejczykiem” – towarzyszyło całorocznym przygotowaniom, podczas których uczniowie klas 0 – VI realizowali powierzone zadania.

Do zadań klas „0”A i „0”B należało przygotowanie tablicy informacyjnej związanej z Unią Europejską oraz nauka hymnu europejskiego „Oda do radości”. Ponadto dzieci wykonały wiele dodatkowych zadań m. in. plakaty przedstawiające atrakcje turystyczne wybranych państw Unii Europejskiej, flagi państw UE, którymi ozdobiły klasę, nauczyły się angielskiego tańca integracyjnego oraz obejrzały film edukacyjny o symbolach unijnych. Reprezentanci klasy VI odczytali sprawozdania dzieci z grupy przedszkolnej.

Natomiast klasy I – VI zgromadziły materiały o Unii Europejskiej i wykonały powierzone im zadania, ucząc się jednocześnie pracy w grupach. Wśród tych zadań należy wymienić: przygotowanie kącika europejskiego, wykonanie plakatów o wylosowanych państwach Unii Europejskiej oraz nauka hymnu unijnego. Dzieci z klas I i II miały możliwość obejrzenia cyklu prezentacji multimedialnych z serii ” Poznaj Unię Europejską”. Przedstawicielka klasy III, prezentując sprawozdanie zwróciła uwagę na fakt udziału uczniów klas I – III w unijnym projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania klas I – III szkół podstawowych w Gminie Nieporęt.”

Bardzo ważnym działaniem klas IV – VI był wyjazd do Ośrodka Debaty Międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, gdzie uczniowie obejrzeli ciekawy film o historii i funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz uczestniczyli w quizie, zdobywając atrakcyjne nagrody. Podczas tej nietypowej lekcji mieli okazję zweryfikować zdobytą dotychczas wiedzę. Także wiele cennych informacji starsi uczniowie zdobyli podczas lekcji przyrody, natomiast w czasie lekcji języka angielskiego utwierdzili się w przekonaniu, jak ważna jest nauka języka obcego w swobodnym funkcjonowaniu w zjednoczonej Europie. Lekcje informatyki były okazją do przygotowania prezentacji o wybranych państwach europejskich.

Reprezentanci klas I – VI zapoznali społeczność szkolną oraz zaproszonych gości z efektami zrealizowanych działań. Obrady sejmiku wzbogaciła prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klasy VI.

XIII Sejmik Uczniowski pod hasłem „Jestem Europejczykiem” zakończył się podpisaniem następującej uchwały:
Uczestnicy XIII Sejmiku Uczniowskiego obradującego z okazji 10. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązują się:
 wzbogacać i pogłębiać swoją wiedzę o krajach Unii Europejskiej, korzystając z różnych źródeł informacji oraz uczestnicząc w działaniach promujących członkostwo Polski w Unii,
 prezentować postawę młodego Europejczyka,
 w zgodzie z hasłem „Zjednoczeni w różnorodności” pielęgnować lokalne zwyczaje i tradycje.
 w czasie podróży zagranicznych dbać o wizerunek obywatela Polski,
 podnosić świadomość przynależności do wspólnoty Europejskiej w swoim środowisku rodzinnym.

Wszystkie wykonane przez uczniów zadania w ramach XIII Sejmiku Uczniowskiego pomogły zrozumieć i uwewnętrznić poczucie przynależności do wspólnoty krajów, które łączy współpraca, wzajemny szacunek i braterstwo.

Opracowanie: M. Kujawa