Julia Kutra – wyróżniona w IX Ogólnopolskim Konkursie

Dyplom i słowa uznania, Julia – uczennica klasy IIIa – odebrała z rąk pani dyrektor przed całą społecznością szkolną. . Ważnym zadaniem edukacji szkolnej jest wychowanie przez sztukę. Dlatego też cieszą nas- nauczycieli, tak wysokie osiągnię
cia uczniów.

JULIA – WIELKIE GRATULACJE!!!

Julia otrzymała dyplom w dniu, w którym odbywał się koncert umuzykalniający. Uczniowie naszej szkoły mieli przyjemność poznać bajkę muzyczną z morałem: „Kwiaciarka Balsamirka”. Wysłuchali także utworów muzycznych granych przez flecistkę i pianistkę. Solistka „wyśpiewała” motto „…iż, dobroć i serdeczny uśmiech to najpotężniejsze czary, a czarodziejem może być każdy z nas.” W przystępny sposób artyści zapoznali dzieci z grupą instrumentów dętych ( fletem prostym).

Dzieci na takich koncertach mają okazję poznać różnorodne instrumenty muzyczne oraz posłuchać muzyki z różnych stron świata wykonywanej przez profesjonalistów, w tym muzyki poważnej. Wiek szkolny to ważny okres kształtowania wrażliwości estetycznej dzieci. Taka forma wychowania przez sztukę – dziecko widzem na koncercie – kształtuje u dzieci preferencje muzyczne oraz umiejętności właściwego zachowania się na uroczystości muzyki poważnej. Wprowadzanie w świat sztuki jest dobrym sposobem na kształtowanie i zaspokajanie potrzeb estetycznych dzieci.