Maria Skłodowska-Curie – kto wie więcej?

W ramach projektu uczniowie klas IV – VI poznawali życie i działalność naukową naszej dwukrotnej noblistki. Zajęcia miały różne formy: tworzenie plakatów i gazetki, wyszukiwanie informacji o uczonej w różnych źródłach, praca pisemna na temat „Karta z dziennika Marii Skłodowskiej-Curie” oraz lekcja chemii prowadzona przez przedstawicieli Wolontariatu Projector.

Zdobyte wiadomości uczniowie mogli wykorzystać i sprawdzić w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie. Pierwszy etap konkursu odbył się w listopadzie i wzięło w nim udział 25 uczniów. Do drugiego etapu, który odbył się 5 grudnia, przeszli uczniowie z największą liczbą punktów. Nasi finaliści wykazali się doskonałą znajomością tematu.

W konkursie zostały przyznane cztery nagrody rzeczowe w postaci gier dydaktycznych oraz roczne karnety do Centrum Nauki Kopernik.

Ich laureatami zostali:
– Julia Ostrowska kl. IV b i Michał Sobieski kl. IV a – I miejsce
– Lidia Józefowska kl. VI – II miejsce
– Paulina Słupek kl. VI – III miejsce

Wszystkim finalistom zostały również wręczone dyplomy.

Serdecznie gratulujemy!

Jolanta Wojdalska