Mikołaj Bulge Laureatem Konkursu Kuratoryjnego

Przystąpił do konkursów: polonistycznego i matematycznego. Zmagania rozpoczął jeszcze w październiku zwyciężając etapy szkolne. Doskonale poradził sobie również w etapach rejonowych obu konkursów otwierając sobie drogę do kolejnych – na szczeblu wojewódzkim. Warto podkreślić, że w konkursie matematycznym, zarówno na poziomie szkolnym jak i rejonowym, otrzymał 100% punktów!

W styczniu, po wielu tygodniach przygotowań, Mikołaj wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego i w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym MKO uzyskując w obu tytuł Finalisty a następnie Laureata.

To tym większy sukces, że Mikołaj jest dopiero uczniem klasy piątej, a w konkursach kuratoryjnych sprawdzane są umiejętności i wiedza z zakresu podstawy programowej realizowanej w klasach IV-VI.

Mikołaj musiał więc w przyspieszonym tempie przyswoić wiele treści wykraczających ponad poziom klasy piątej.
Tytuł laureata zdobyty w konkursie kuratoryjnym zwalnia uczniów z części sprawdzianu szóstoklasisty. Gratulujemy Mikołajowi ogromnego sukcesu!