Młodzi ekolodzy w Szkole Podstawowej w Nieporęcie

Wiemy, że szczególnie ważne jest rozpoczęcie edukacji ekologicznej już w przedszkolu, bowiem wówczas dzieci uczą się szybciej i łatwiej, dlatego można wyrobić w nich właściwe postawy ekologiczne. Właściwe edukowanie dzieci od pierwszych lat spędzonych w przedszkolu i szkole przyniesie oczekiwane owoce w postaci ludzi dorosłych świadomych zagrożeń, aktywnie działających na rzecz życia na czystej Ziemi. Ludzi, którzy swą postawą udowodnią, jak ważne jest rozumienie roli i znaczenia ochrony środowiska w życiu każdego człowieka.

Przez ostatni tydzień dzieci z klasy 0 podejmowały różnorodne działania mające na celu:

• Uwrażliwianie dzieci na zachowanie czystości w otoczeniu,
• Kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody,
• Kształtowanie umiejętności racjonalnego korzystania z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów przyrody,
• Kształtowanie postawy świadomego konsumenta,
• Zapoznanie ze sposobami odzyskiwania surowców i odpadów, wdrażanie do segregacji śmieci,
• Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury,
• Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

Dzieci wzięły również aktywny udział w Gminnym konkursie ekologicznym “Przetwory – śmieciory” i z niecierpliwością oczekują na werdykt jury.

Otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Szacunku do niej powinniśmy uczyć już od najmłodszych lat. Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń.

Monika Borucka, wychowawczyni kl. 0

Młodzi ekolodzy w Szkole Podstawowej w Nieporęcie