„Nasze rady na odpady” – obrady XII Sejmiku Uczniowskiego

Hasło tegorocznego sejmiku – „Nasze rady na odpady” – towarzyszyło wielomiesięcznym przygotowaniom, podczas których wszystkie klasy realizowały powierzone zadania.

Uczniowie klas I-III zajęli się przygotowaniem przedstawienia o tematyce ekologicznej. Spektaklem pt. „Jaś, Małgosia i ekologia” uświetnili uroczystość Święta Szkoły i przypomnieli szkolnej społeczności, jak ważny jest szacunek okazywany przyrodzie. Reprezentantki klas młodszych – Ewa Madej i Laura Wiechowska, uczennice klasy II – odczytały protokół, opisujący wysiłek uczniów włożony w realizację celów sejmikowych.

Zadaniem powierzonym klasie IV było skomponowanie humorystycznych wierszyków i rymowanek promujących ekologiczne zachowania. Efekty zrealizowanych działań przybliżyły uczestnikom sejmiku członkinie Komisji ds. Kampanii Społecznej i Reklamy: Julia Kaczmarczyk i Amelia Strupiechowska. W przygotowanej prezentacji multimedialnej przedstawiły wybór najciekawszych utworów, a Joanna Mieszkowska zapoznała obradujących z protokołem, w którym podsumowała działania podjęte przez czwartoklasistów.

Zadaniem klasy V było przeprowadzenie ankiety, sprawdzającej poziom świadomości ekologicznej w środowisku lokalnym, szczególnie w odniesieniu do wymogów tzw. „ustawy śmieciowej”. Przedstawiciele klasy, członkowie Komisji do Spraw Zachowań Proekologicznych i Statystyki – Bartosz Nałęcz i Mikołaj Powała – przygotowali prezentację podsumowującą wyniki sondażu i proponującą ciekawe wnioski w odniesieniu do postawy ekologicznej ankietowanych, Alicja Piątkowska w protokole zreferowała efekty zrealizowanego zadania.

Klasa VI podjęła się przygotowania plakatów promujących hasło sejmiku i przypominających o zasadach dbania o środowisko. Ponadto reprezentantki klasy, członkinie Komisji ds. Upowszechniania Wiedzy Ekologicznej – Julia Marzec i Aleksandra Janeczko – przeprowadziły interesujący wywiad z panem Dariuszem Wróblem – Kierownikiem do Spraw Ochrony Środowiska i Rolnictwa w gminie Nieporęt. Podczas rozmowy poruszono wiele bardzo istotnych kwestii związanych z promowaniem wiedzy ekologicznej. Gość, zgodnie z hasłem sejmiku, udzielił uczestnikom wielu cennych rad na odpady. Przedstawicielka klasy VI, Maria Zakrzewska, miała okazję spróbować swoich sił jako kamerzystka i uwiecznić posiedzenie XII Sejmiku Uczniowskiego na taśmie filmowej.

Po intensywnych obradach zakończonych odczytaniem przez Wicemarszałka propozycji uchwały projekt zatwierdzono do głosowania. Ustawa została przyjęta jednogłośnie i podpisana przez gremium w składzie: Paulina Wróbel – Marszałek, Adam Podstawka – Wicemarszałek, Jakub Burkacki – Sekretarz. W ustanowionym w ten sposób akcie prawnym uczniowie i cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego zobowiązali się:
– troszczyć o środowisko naturalne poprzez segregowanie odpadów na terenie szkoły, w najbliższym otoczeniu oraz podczas szkolnych wyjazdów;
– aktywnie uczestniczyć w zbiórkach makulatury, zużytych baterii i innych surowców wtórnych;
– stosować się do oznakowań zawartych na produktach przeznaczonych do recyklingu;
– podnosić świadomość ekologiczną swojej rodziny,
– wzbogacać wiedzę na temat ekologii.

Na obradach XII Sejmiku Uczniowskiego nie mogło zabraknąć reporterów lokalnej telewizji TV Białobrzegi – Aleksandry Gradek i Pawła Gniadka – którzy sprawnie i profesjonalnie poprowadzili transmisję z sali sejmowej.

Marlena Kujawa, Magdalena Michalak
nauczycielki SP BiałobrzegiZapraszamy do obejrzenia galerii z obrad