Pierwszy poważny sprawdzian

W szkołach gminnych utworzono 14 komisji egzaminacyjnych, w tym 6 dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W każdej szkole nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwali obserwatorzy upoważnieni przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną w Warszawie.
Sprawdzian dla szóstoklasistów jest pierwszym, poważnym sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów po zakończeniu pierwszego (klasy I-III) i drugiego (klasy IV-VI) etapu edukacyjnego, czyli po szkole podstawowej. Ma charakter interdyscyplinarny i formę testu sprawdzającego, w jakim stopniu uczniowie opanowali wybrane umiejętności, takie jak: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Sprawdzian dla szóstoklasistów jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, chociaż jego wynik nie ma wpływu na przyjęcie ucznia do rejonowego gimnazjum.

Sukces ucznia na sprawdzianie zależy od wielu czynników, które w uproszczeniu można podzielić na trzy grupy: indywidualne, środowiskowe, pedagogiczne. Aby był możliwy, niezbędny jest wysiłek i życzliwa współpraca wszystkich zainteresowanych stron tzn. dziecka, rodziców i nauczycieli. Mając nadzieję, że nie zabrakło ich w naszych szkołach, trzymamy mocno kciuki za wyniki naszych szóstoklasistów.