„Podróżowanie dawniej i dziś czyli o środkach transportu”

Tematem lekcji klasy II było ,,Podróżowanie dawniej i dziś czyli o środkach transportu”. Podczas lekcji omówiono trzy rodzaje środków transportu, szczególnie zwracając uwagę na kolejność ich powstawania, a także miejsce, które zajmują w dzisiejszych czasach. Pan przewodnik swoją opowieść ilustrował eksponatami ze zbiorów Muzeum Techniki. Modele statków ilustrowały dzieje transportu wodnego a wśród nich słynny żaglowiec Santa Maria, na którym Kolumb dopłynął do brzegów Ameryki. Uczniowie zapoznali się z historią samochodu na przykładzie automobilu marki Adler z 1901 roku, a oglądając legendarne motocykle Sokoły usłyszeli historię jednośladów, natomiast modele lokomotyw wprowadziły ich w świat kolei.

Duże zainteresowanie wzbudził jeden z najcenniejszych eksponatów transportu powietrznego, oryginalny szybowiec z 1894 roku, na którym latał sam mistrz Otto Lilienthal. Po skończonej lekcji udaliśmy się do ,,Szklanej panienki” modelu szklanej kobiety z widocznymi organami wewnętrznymi, które w czasie pokazu są podświetlane a lektor wyjaśnia ich budowę i pełnione w organizmie ludzkim funkcje. Ten niełatwy temat jest przedstawiony uczniom klas młodszych w bardzo przystępny i obrazowy sposób.

,,Jak las zmieniał się w węgiel” to temat lekcji klasy III podczas której dowiedzieli się o tym jak powstał węgiel, w jaki sposób był niegdyś wydobywany, a także jak wyglądała dawna kopalnia węgla i praca górników. Słuchali legend związanych z historią górnictwa i oglądali narzędzia używane przez górników w dawnych kopalniach. Poznali historię galowego stroju górniczego i pracę we współczesnej kopalni węgla kamiennego.
Obejrzeliśmy również inne ekspozycje stałe między innymi: Mechanizmy grające, Energia odnawialna, Telekomunikacja, Technika gospodarstwa domowego i inne.

Z Muzeum Techniki pojechaliśmy na umówione spotkanie do redakcji ,,Super Ekspresu” gdzie zwiedziliśmy salę konferencyjną oraz redakcyjne działy. Dowiedzieliśmy się też, na czym polegają obowiązki fotografów, grafików i redaktorów. Uczniowie przymierzali prawdziwą kamizelkę kuloodporną, którą reporterzy noszą na sobie w niebezpiecznych misjach. Naszą wizytę zakończyliśmy pamiątkową fotografią, którą zrobił nam fotoreporter Super Ekspresu Pan Mariusz Grzelak.

Opracowanie: Katarzyna Załęska i Anna Trawicka