Pokaz drapieżnych ptaków

Są to pochodzący z Meksyku jastrząb Harissa i sowa płomykówka. Oba mają już po trzy lata, czyli są w czwartym piórze. Dowiedzieliśmy się, że ptaki drapieżne, które układają (uczą) sokolnicy, pochodzą tylko z hodowli. Nie są odławiane w ich naturalnym środowisku. Pani Agata zajmuje się nimi od czterech lat. To niezwykłe zamiłowanie, jakim jest sokolnictwo, zbiegło się z kierunkiem jej wykształcenia – kończy wydział leśnictwa. Poluje z jastrzębiem Harissa, sowa służy do celów edukacyjnych. Poznaliśmy wiele ciekawostek dotyczących budowy ptaków, ich zwyczajów i zasad układania. Pani Agata poprowadziła pokaz w bardzo interesujący sposób, co zachęciło do zadawania wielu pytań. Na pożegnanie każdy z nas mógł pogłaskać sowę płomykówkę.

Pokaz zorganizował Pan Jerzy Dyło, leśniczy Czarnej Strugi, który sam zajmuje się myślistwem, hoduje i układa ogary i gończe polskie. Jego osiągnięcia w tej dziedzinie zostały wielokrotnie poświadczone nagrodami.

Foto

Foto

Foto

Foto