Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Przeprowadził on z dziećmi ciekawe zajęcia na temat: „Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę”. Na początku leśniczy opowiedział dzieciom o zasadach właściwego dokarmiania zwierząt podczas zimy.

Przypomnijmy najważniejsze zasady:
– Ptakom wywieszamy kawałek słoniny – czystej, bez soli i przypraw! Warto przy karmniku zamontować też poidełko, a nawet niewielką kuwetę z wodą.
– Pokarm dla zwierząt powinien być niesłony, ale i niezepsuty – nie wolno wynosić zwierzętom, np. spleśniałego chleba.
– W przypadku ptaków wodnych, kaczek albo łabędzi, rzucana karma nie powinna przekraczać potrzeb karmionego stadka na jeden dzień. Pozostające w wodzie jej szczątki po kilku dniach mogą zaszkodzić ptakom.

Dzieci miały okazję zadawać leśniczemu pytania i brać udział w dyskusji. Na zakończenie spotkania, w ramach podziękowań, dzieci wręczyły gościowi prace plastyczne (między innymi narysowane karmniki) oraz wpisały panu leśniczemu do specjalnej księgi podziękowanie i złożyły w niej swoje podpisy.

I. Kopka/M. Modelewska

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę