„Potrafię bezpiecznie pływać” – program edukacyjno- profilaktyczny

Zajęcia odbywają się w ramach realizacji programu edukacyjno – profilaktycznego „Potrafię bezpiecznie pływać”, którego autorką jest nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, Małgorzata Bańska.
Celem tego programu są m. in.:

1. działania edukacyjno-profilaktyczne w zakresie zapewnienia dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju fizycznego: korygowanie i zapobieganie wadom postawy (skrzywieniom kręgosłupa), hartowanie organizmu, ogólne usprawnienie, wspomaganie odporności organizmu, zapobieganie nałogom poprzez wdrażanie do aktywności ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia;

2. nauka pływania: opanowanie pływania różnymi stylami, eliminowanie lęku przed wodą, kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez nabywanie umiejętności bezpiecznego i czynnego obcowania z wodą;

3. kreowanie pozytywnych norm społecznych: rozwijanie zdolności i zainteresowań, wdrażanie do właściwego spędzania czasu wolnego mające na celu profilaktykę uzależnień, wdrażanie do dyscypliny, koleżeństwa, solidarności.
Zajęcia na pływalni są obowiązkowe dla uczniów klas II-VI i odbywają się w ramach godzin wychowania fizycznego. Są w całości finansowane przez Urząd Gminy Nieporęt. Rodzice dzieci pokrywają jedynie koszty dojazdu.

W I semestrze uczniowie zdobywali i doskonalili swoje umiejętności pływackie pod okiem doświadczonych instruktorów pływania: Karola Chmiela, Bartosza Krawczaka, Marcina Czerwińskiego, Anny Wenerskiej i Beaty Brejnakowskiej.

Programem „Potrafię bezpiecznie pływać” nie są objęte dzieci najmłodsze, uczące się w klasach zerowych i pierwszych, ale i one mogę uczestniczyć w lekcjach pływania w ramach zajęć dodatkowych organizowanych przez panią Agnieszkę Lewandowską. Koszt tych zajęć w całości pokrywają rodzice.

Zajęcia na pływalni, oprócz walorów prozdrowotnych i profilaktycznych, przede wszystkim sprawiają dzieciakom ogromną frajdę będąc odskocznią od szkolnej rzeczywistości. Po feriach będą one kontynuowane w dotychczasowej formie.