Przedszkola – godzina za złotówkę

Rozłożony na kilka lat proces upowszechniania edukacji przedszkolnej ma zakończyć się 1 września 2017 r. zapewnieniem wszystkim dzieciom w wieku 3-5 lat miejsca realizacji wychowania przedszkolnego w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. Pierwszym krokiem w kierunku zniesienia barier w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej jest ustawowe ograniczenie wysokości opłat pobieranych od rodziców za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego. Od 1 września 2013 r. opłaty za przedszkole nie mogą być wyższe niż 1 zł za każdą godzinę powyżej pięciu godzin, które są bezpłatne.

W latach następnych opłaty te będą podlegać waloryzacji zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty. Zaletą wprowadzonych rozwiązań ustawowych jest zmniejszenie obciążenia rodziców kosztami dłuższego pobytu dziecka w przedszkolu. Ma to zahamować zjawisko zabierania dzieci z przedszkola zaraz po skończonej piątej (bezpłatnej) godzinie zajęć oraz stworzenie im korzystniejszych warunków do rozwoju.