Przyjaciele przyrody

Konkurs, którego główną organizatorka była Wioletta Łępicka, objął honorowym patronatem Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur. Adresowany był do dzieci w wieku 3-6 lat.

Wpłynęło 70 prac, z 14 placówek – 6 szkół i 8 przedszkoli – z terenu powiatu legionowskiego. Wykonane zostały dowolnymi technikami i przedstawiają obrazy harmonijnego, przyjaznego współistnienia świata ludzi, zwierząt i roślin, przypominają także o celowości segregowania odpadów.
Po burzliwych obradach jury wybrało 10 najlepszych prac, w tym przyznano 3 główne nagrody i 7 wyróżnień.

Laureaci konkursu:
1. Joanna Kosak – I miejsce
2. Wiktoria Banach – II miejsce
3. Natalia Kaczmarczyk – III miejsce
4. Marta Sakowicz – wyróżnienie
5. Marta Kiedrowska – wyróżnienie
6. Alicja Greśkiewicz – wyróżnienie
7. Paulina Krzewska – wyróżnienie
8. Dominika Plechawska – wyróżnienie
9. Ignacy Kopka – wyróżnienie
10. Natalia Fidut – wyróżnienie

Na uroczystości wręczenia nagród obecni byli Wójt Maciej Mazur oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Henryka Galas.

Po części oficjalnej dzieci z grupy Zdobywców zaprezentowały przedstawienie o treści ekologicznej pt. „Szumi dokoła las”, przygotowane pod kierunkiem wychowawcy Wioletty Łuczyńskiej.
Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom konkursu i zapraszają do udziału w następnej edycji za rok.

Zapraszamy do galerii