Radosna Szkoła w Nieporęcie

Na budowę placu zabaw gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 111 tys. zł, stanowiące 50% poniesionych kosztów. Celem programu, którym do końca 2014 roku maja być objęte wszystkie placówki szkolne w kraju, jest zapewnienie najmłodszym uczniom kl. I-III właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego. Wsparcie finansowe udzielane jest gminie pod warunkiem zapewnienia przez nią wkładu własnego.
Plac zabaw przy szkole w Nieporęcie będzie miał powierzchnię 500 m2. Urządzenia zabawowe staną na nawierzchni gumowej koloru pomarańczowego. Ciągi komunikacyjne zaznaczone zostaną kolorem niebieskim. Dzieci będą miały do dyspozycji: duży zestaw wielofunkcyjny, złożony m.in. z 3 zadaszonych wież z podestem, 2 mostków łukowych, 2 zjeżdżalni, drabinki łukowej, przeplotni przestrzennej, rury strażackiej; mały zestaw wielofunkcyjny z wieżą, zjeżdżalnią i balkonikiem; huśtawki wagowe.
Wykonawcą inwestycji jest firma AG-Complex z Warszawy, termin zakończenia prac upływa 30 września.