Razem dla niepodległej

Słowa Marszałka wypowiedziane w pamiętnym 1918 r. doskonale obrazują niezwykłą historię Polski. Dziś, w 95 rocznicę odzyskania niepodległości, uczniowie Szkoły Podstawowej mówią o patriotyzmie. To dzień, w którym odsłania się krucha zasłona codzienności. Piękno recytowanej poezji porusza słuchaczy. Śpiewają wraz z chórem znane żołnierskie pieśni. Przystrojeni w biało-czerwone kotyliony czują wagę tej zawieszonej w przestrzeni czasu chwili. Słuchają opowieści o rozbiorach i dramatycznej historii walk powstańczych. Zainteresowanie wzbudza również dekoracja szkoły, bogata w informacje o dziejach dziewiętnastowiecznej Polski. Wśród wszechogarniającej słuchaczy nostalgii przebijają weselsze tony. Radość brzmi w nutach ułańskiej piosenki. Radość budzą słowa „niepodległa Polska”.

Różnorodność zastosowanych form przekazu dialog, tekst poetycki, piosenka skupiają uwagę widzów. Pamiątką Święta Niepodległości jest olbrzymie „drzewo wolności” Zajmuje znaczną cześć dekoracji górnego holu. Każdy z uczniów przyczepił do niego kolorowy liść – swoją wizytówkę. Jest ich ponad 200. Nauczyciele wpisali swe wizytówki na wizerunkach żołędzi. W ten sposób powstał piękny dąb – symbol trwałości Polskiej historii, związku człowieka z przyrodą oraz wspólnoty naszej szkolnej społeczności.

Uroczystość przygotował zespół nauczycieli:
Pani Aleksandra Gawrońska – spektakl słowno – muzyczny,
Pani Agnieszka Szumna – występ chóru,
Pani Katarzyna Załęska – dekoracja,
Pani Anna Trawicka – „drzewo wolności”
Wystąpili uczniowie klasy IIIb oraz chór uczniów klas IV-VI.

Katarzyna Agata Nąć