Sejmik Uczniowski o Warszawie

Przygotowując się do sejmiku uczniowie realizowali przydzielone im zadania w zespołach klasowych. Klasa III zajęła się poszukiwaniem legend związanych z powstaniem miasta oraz poznawała symbole Warszawy, klasa IV zwiedzała Warszawę szlakiem zabytków i pomników, klasa V zajęła się warunkami geograficznymi, a także przedstawieniem Warszawy jako centrum politycznego, kulturalnego i naukowego Polski, a klasa VI prześledziła historię powstania miasta oraz poszukiwała osób związanych ze stolicą i przedstawiła nam ich sylwetki. Opracowując poszczególne tematy uczniowie korzystali z różnych źródeł. Częściej niż zwykle wyjeżdżali do Warszawy na wycieczki, lekcje muzealne i zamkowe. Każdy wyjazd wykorzystywali do lepszego poznania miasta. Zwiedzali Łazienki Królewskie, Ogród Botaniczny i parki, spacerowali uliczkami Starówki, byli w Sejmie i Senacie oraz Centrum Olimpijskim. Podczas obrad Sejmiku każda klasa wytypowała swoich przedstawicieli do pracy w komisjach, które przedstawiły sprawozdania z przeprowadzonych prac, a następnie zaprezentowały swoje referaty i prezentacje multimedialne.

Sejmik trwał prawie półtorej godziny, a i tak nie udało się powiedzieć wszystkiego. Okazało się, że Warszawa to miasto wielu kontrastów – stara i nowoczesna zarazem, że ma wiele do zaoferowania zarówno mieszkańcom, jak i odwiedzającym ją turystom, że tak naprawdę chyba dotąd jej nie znaliśmy i może wart to zrobić choćby w najbliższe wakacje. Do tego oczywiście uczestnicy Sejmiku gorąco zachęcali, podejmując na zakończenie obrad uchwałę następującej treści:

„Aby pielęgnować nasz związek z Warszawą zobowiązujemy się do:
1.Poszanowania symboli związanych z Warszawą: herbu, flagi i hymnu.
2.Poszerzania wiedzy o historii miasta.
3.Znajomości zabytków i pomników Warszawy.
4.Dbałości o dobra dziedzictwa kulturowego.”

Sejmik Uczniowski o Warszawie
Sejmik Uczniowski o Warszawie
Sejmik Uczniowski o Warszawie