Ślubowanie klas pierwszych w Gimnazjumim. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym

Część oficjalną rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Barbara Skrzypkiewicz, która złożyła nauczycielom życzenia, dziękując jednocześnie za ich codzienny trud i zaangażowanie w pracę. Szczególnie ciepłe słowa otuchy i wsparcia skierowała do pierwszoklasistów. Miłym akcentem uroczystości było wystąpienie przedstawicieli Rady Rodziców, którzy na ręce Pani Dyrektor złożyli życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.

Następnie zaprezentowany został program artystyczny, w którym przypomniano znaczenie Komisji Edukacji Narodowej w historii Polski. Szczególną uwagę zwrócono na rolę i znaczenie pracy nauczyciela w kształceniu i wychowaniu kolejnych pokoleń młodzieży.

Najważniejszym punktem uroczystości było oczywiście złożenie przysięgi na sztandar szkoły przez uczniów klas pierwszych. Nastrój tej chwili uświetnił chór szkolny wspaniałym wykonaniem pieśni Gaude Mater.

Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiła część druga, brawurowo poprowadzona przez uczennicę klasy IIIe Katarzynę Pachelską – przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Był to kapitalnie przygotowany program, zwany Otrzęsinami. Zabawa była przednia, nie zabrakło pomysłowych konkurencji, które kolejno zaliczali przedstawiciele wszystkich czterech pierwszych klas. Ta część była niezwykle widowiskowa. Pierwszoklasiści wykazali się dużą wiedzą ogólną, sprawnością fizyczną, kreatywnością i ogromnym poczuciem humoru. Nie żałowano oklasków i aplauzu dla poświęcenia, z jakim młodzi uczniowie starali się wywiązać z postawionych zadań. Świetną oprawę zmaganiom uczniów nadał chór gimnazjalny odpowiednio dobranymi piosenkami. Ciąg dalszy otrzęsin kontynuowano na zabawie dyskotekowej pod czujnym okiem wychowawców.

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas trzecich – Jolanta Mazur i Maria Orlińska-Kałudow oraz Pani Barbara Jankowska (chór) i Pani Iwona Bartosiewicz (dekoracja). Nad techniczną stroną przedsięwzięcia czuwał Pan Piotr Kutra.

Jolanta Mazur