Ślubujemy !

Tego dnia nowo przybyli uczniowie ślubowali na sztandar gimnazjum, że będą zdobywać wiedzę, strzec honoru szkoły i rzetelnie wykonywać wszelkie obowiązki. Zaprezentowali także program artystyczny pt. „Szkoła i nauczyciel – wędrówka przez wieki”, skłaniający do refleksji dotyczących znaczenia systemu edukacji w życiu każdego narodu oraz rangi pracy nauczyciela. Pięknej poezji i prozie towarzyszyły pieśni i piosenki, które przygotował chór szkolny pod kierunkiem p. Barbary Jankowskiej.

Akademię zakończyły życzenia płynące z ust przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusza Woźniakowskiego, a także ze strony młodzieży, która podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za trud nauczania i wychowania.