Spotkanie ze strażakami

Wizyta rozpoczęła się od pogadanki. Strażak z Państwowej Straży Pożarnej opowiedział uczniom o swoim zawodzie. Nasz gość pokazał uczniom swój mundur oraz strój bojowy wykorzystywany podczas akcji. Każde dziecko mogło przymierzyć hełm oraz kurtkę strażacką. Zaprezentował także działanie czujnika bezruchu, wykorzystywanego w celu szybkiego zlokalizowania np. poszkodowanego w akcji.

Następnie dzieci udały się na szkolny parking, gdzie czekała na nich niespodzianka – wozy strażackie. Uczniów odwiedził sam Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich Pan Jarosław Pisarek oraz Pan Marek Waśniewski, który jest głównym kierowcą jednego z wozów strażackich. Panowie opowiedzieli o wyposażeniu wozu bojowego. Dzieci mogły zobaczyć np. agregaty oddymiające, aparaty oddechowe czy czujniki. Każdy miał okazję wejść do wozu i usiąść na miejscu, które zajmuje strażak podczas wyjazdu na akcję.

Na koniec strażacy zaprezentowali sygnały świetlne i dźwiękowe. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Józefowie poczuły się jak prawdziwi strażacy. Wiele z nich stwierdziło, że w przyszłości chce wykonywać ten zawód. Wszyscy uczniowie serdecznie dziękują Panu Andrzejowi Kuszneruk oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kątach Węgierskich za wizytę i ciekawie spędzone chwile.