Sukces w konkursie wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach

Z inicjatywy organizatorów: Muzeum Historycznego w Legionowie, Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, w tym roku szkolnym mogliśmy przystąpić do IV już edycji „Konkursu wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach”.

Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych u młodzieży poprzez poznawanie historii lokalnej oraz budzenie zainteresowania walką Polaków o niepodległość w czasie II wojny światowej na terenie powiatu legionowskiego.

Jak co roku w naszym gimnazjum odbyły się eliminacje, do których przystąpiło ośmiu uczniów, w tym dwóch z klas I, pięciu z klas II oraz jeden z klas III. Do następnego etapu mogli przystąpić uczestnicy, którzy uzyskali minimum 60% z testu podstawowego, a byli to: Zuzanna Wroceńska i Aleksandra Pawelak z klasy II e, Paweł Strupiechowski z klasy I b oraz Wojciech Wróbel z klasy II d.
Etap gminny odbył się 18 grudnia 2012 r. w Pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie. Podobnie jak w eliminacjach szkolnych test zawierał 30 pytań otwartych i zamkniętych, a czas pisania wynosił 45 minut. Aby zakwalifikować się do finału, ponownie trzeba było przekroczyć próg 60%. Udało się to aż trojgu uczniom z naszego gimnazjum. Byli to: Zuzanna Wroceńska, Paweł Strupiechowski i Wojciech Wróbel.

Finał odbył się 23 stycznia 2013 r. Test również zawierał 30 pytań i trwał 45 minut. Ze wszystkich uczestników, w każdej z trzech kategorii wiekowych, wyłoniono I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.
Jak co roku udało nam się stanąć na podium. Tym razem III miejsce zajął uczeń klasy I b – Paweł Strupiechowski.

2 marca 2013 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Pawilonie Muzeum Historycznego w Legionowie. Z tej okazji na uroczystości pojawiła się autorka książki pt. „Czas Próby” – p. Bronisława Romanowska-Mazur. Po rozdaniu nagród p. Bronisława przekazała na ręce Przewodniczącego Zespołu Ochrony Pamięci Armii Krajowej p. Wojciecha Jeute pamiętnik swojej siostry, p. Janiny Romanowskiej, spisywany podczas działań wojennych w Legionowie, aby służył jako eksponat w Muzeum Historycznym w Legionowie.

Uważam, że „Konkurs wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Armii Krajowej i Szarych Szeregach” to świetny krok ku temu, aby zachęcić młodzież to poznania historii swojej okolicy. Mimo że materiałów było dosyć dużo, to nagrody, jakie zapewniają organizatorzy, są naprawdę świetne i warte przeczytania kilku książek.

Zachęcam wszystkich uczniów naszego gimnazjum do wzięcia udziału w następnych edycjach konkursu.
Pragnę także, w swoim imieniu i moich kolegów, podziękować nauczycielce historii, pani Marzenie Muda, za merytoryczną pomoc w przygotowaniach do konkursu i za wsparcie duchowe.

Paweł Strupiechowski