Sukces recytatorski uczennicy Gimnazjum

Etap powiatowy konkursu odbył się w legionowskim ratuszu. Wzięli w nim udział laureaci eliminacji gminnych. Uczestników wysłuchała komisja w składzie: Jacek Banaszek – przewodniczący, Beata Walat-Starostecka, Elżbieta Frydrychowicz, Betina Dubiel, Anna Durka-Kupisiak. Interpretacja wiersza Jana Brzechwy „Anioł” została najwyżej oceniona przez jurorów, którzy przyznali Joannie I miejsce w kategorii uczniów gimnazjum. Warto przypomnieć, ze podobny sukces Asia odniosła w „Warszawskiej Syrence” przed dwoma laty. W połowie kwietnia reprezentować będzie Powiat Legionowski w finale konkursu, odbywającym się w Warszawie. Asię do konkursu przygotowuje nauczycielka języka polskiego Iwona Kutra.