Sukcesy gimnazjalistów w v edycji konkursu wiedzy o polskim państwie podziemnym, armii krajowej i szarych szeregach

Przypomnijmy, że organizatorami konkursu są: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Zespół Ochrony Pamięci Armii Krajowej oraz Muzeum Historyczne w Legionowie. Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach: podstawowym, gminnym i rejonowym, a do finału zakwalifikowały się z naszej szkoły cztery uczennice. Trzy z nich znalazły się w gronie osób nagrodzonych i wyróżnionych. Miejsce drugie zdobyła Barbara Pakuła, uczennica klasy IIIe, a miejsce trzecie Julia Marzec, uczennica klasy Id. Wyróżnienie otrzymała Zuzanna Wroceńska, uczennica klasy IIIe. Dziewczęta zostały przygotowane przez nauczycielkę historii, panią Marzenę Muda.

Tegoroczną edycję konkursu wzbogacono także o zadanie plastyczne. Zgodnie z treścią zadania oczekiwano od uczestników wykonania pracy plastycznej mającej na celu przypomnienie społeczności szkolnej wydarzeń związanych z działalnością Polskiego Państwa Podziemnego i walk powstańczych na terenie I Rejonu „Marianowo-Brzozów” VII Obwodu „Obroża” Okręgu Warszawa – Powiat AK. Komisja Konkursowa oceniała zgodność treści pracy z podaną powyżej treścią zadania (szczególnie związek pracy z I Rejonem AK, czyli powiatem legionowskim), oryginalność i pomysłowość pracy oraz jej walor estetyczny, a także ocenę publiczności wyrażoną w głosowaniu zwiedzających Muzeum Historyczne w Legionowie. W tej kategorii również odnieśliśmy sukces, a dwie prace zostały nagrodzone. Pierwszą z nich była makieta bitwy wykonana przez uczennice klasy II c, Weronikę Matuszewską i Weronikę Ścibor, które pracowały pod kierunkiem nauczycielki historii, pani Anety Gąsowskiej – Jastrzębskiej, drugą – plakat wykonany przez uczennicę klasy Id, Julię Marzec.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

M. Marzec