Szkoła Podstawowa w Józefowie „Ratuje i uczy ratować”

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Józefowie przystąpiła do programu „Ratujemy i uczymy ratować”. W okresie dwóch miesięcy pani Aneta Pątek, nauczycielka wychowania fizycznego, prowadziła cykl zajęć w klasie IIIB z udzielania pierwszej pomocy.

Cykl szkoleń obejmował część teoretyczną i praktyczną.
Celem programu była praktyczna nauka elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie w kilkuletnich dzieciach umiejętności prawidłowego zachowania, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy.
Dzięki Fundacji WOŚP, która wyposażyła szkołę w specjalne książki dla maluchów, małe fantomy, film animowany oraz telefony – zabawki, nauczycielka prowadząca szkolenie, zrobiła to w sposób ciekawy, atrakcyjny i przystępny dla dzieci.

W pierwszej części szkolenia, pani Aneta przedstawiła ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Następnie dzieci obejrzały film animowany, w którym doktor Kręciołek w prosty i obrazowy sposób , uczył dzieci, jak udzielać pomocy potrzebującym. Uczniowie poznali tzw. „łańcuch przeżycia” oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc.
Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia uczniowie przystąpili do części praktycznej. Ćwiczyli wzywanie pomocy, wykorzystując do tego celu telefony – zabawki.

Aby utrwalić zdobyte wiadomości w teorii i praktyce powtarzane były następujące umiejętności: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzenie oddechu, pozycję boczną ustaloną, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej, resuscytację krążeniowo – oddechową.

Efektem końcowym był pozytywnie zdany test wszystkich uczniów z klasy IIIB. Każdy uczestnik otrzymał dyplom ukończenia wyżej opisywanego kursu, który osobiście wręczyła pani Dyrektor Agnieszka Powała.

Aleksandra Giemza