Talentiada po raz szósty

Honorowym patronatem tegoroczną „Talentiadę” objął Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur, który uroczyście otworzył zawody. Wójtowi towarzyszyły Henryka Galas – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Barbara Kopcińska – Sekretarz Gminy oraz dyrektor SP w Nieporęcie Edyta Kuś. Organizatorem zawodów był Uczniowski Klub Sportowy „Pilawa”.

Turniej został sfinansowany ze środków budżetu gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, zleconych organizacjom pozarządowym.

Do rywalizacji stanęli uczniowie klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Nieporęt. Każda drużyna liczyła 18 zawodników. Dzieci rozegrały sześć konkurencji, wszystkie związane z tenisem ziemnym. Przygotowali je nauczyciele wychowania fizycznego Agata Krasowska i Tomasz Zalewski.

Zawodom towarzyszyły silne emocje, doping był znakomity. Wszyscy przestrzegali zasady fair play. Wygrała drużyna z Białobrzegów, która w tym sezonie jest liderem sportowym. Drugie miejsce ex aequo przypadło uczniom z Nieporętu i Wólki Radzymińskiej, trzecie zawodnikom z Józefowa, a czwarte gościom z Izabelina.

Organizatorzy dziękują nauczycielkom towarzyszącym swoim drużynom oraz uczniom klasy szóstej – sportowej za pomoc w organizacji zawodów i tworzenie przyjaznej atmosfery. Szczególne podziękowania kierują dla pielęgniarki szkolnej – Barbary Szyperek, która zawsze sprawuje opiekę nad zawodnikami. Bez zaangażowania tak wielu osób, sprawne przeprowadzenie tak dużych rozgrywek nie byłoby możliwe.

UKS „Pilawa” gratulując wszystkim sukcesów, już dziś zaprasza na najbardziej oczekiwane przez najmłodszych zawody mikołajkowe, tym razem oczywiście pod patronatem Św. Mikołaja i Śnieżynki. Odbędą się one w Szkole Podstawowej w Nieporęcie już w grudniu.

.
.