Uczniowie klasy pierwszej w Krainie Talentów

[…] O dar tak cenny trzeba się troszczyć
Rozwijać pasję oraz zdolności.
Los wszystkim dzieciom zesłał je w darze,
By mogły zmierzać szlakiem swych marzeń

Talent jest niczym moneta lśniąca,
We wnętrzu skarbu cicho drzemiąca.
Wy też go macie… Wiadomo przecież:
Skarbem jest każde dziecko na świecie.

Urszula Kozłowska

W obecności gości, społeczności szkolnej oraz przedszkolaków z Gminnego Przedszkola w Białobrzegach złożyli uroczyste ślubowanie. Zanim to jednak nastąpiło, dzieci z klasy pierwszej musiały zdać egzamin , który przeprowadziły zbudzone duszki szkolne (w tej roli wystąpiły uczennice klasy szóstej). I choć duszki nie szczędziły trudnych zagadek i pytań dotyczących zasad zachowania się, wiadomości o Ojczyźnie i szkole, to pierwszoklasiści poradzili sobie z nimi doskonale! Wszystko odbywało się przy akompaniamencie wesołych piosenek na tle barwnej dekoracji, której autorką była p. Monika Kotowoda. Miłym akcentem uroczystości było przesłanie od rodziców zawarte w wierszu pt. Talenty w Skarbach drzemiące. Po złożeniu uroczystego ślubowania w obecności pocztu sztandarowego uczniowie klasy pierwszej zostali wprowadzeni do Krainy Talentów. Następnie dyrektor szkoły p. Agata Łukasiuk dużym czerwonym ołówkiem pasowała każdego pierwszaka na ucznia. Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom z symbolicznym talentem – monetą wybitą przez Mennicę Polską. Przewodnicząca Rady Rodziców p. Urszula Sitnik wręczyła dzieciom, ufundowane z tej ważnej okazji słowniki.
Przedstawiciele rodziców oraz Samorząd Szkolny, którego opiekunem w naszej szkole jest p. Marlena Kujawa, na ręce p. dyrektor wręczyli barwne bukiety kwiatów wraz z życzeniami dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Po pamiątkowych zdjęciach pierwszaki udały się do swojej klasy na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Zanim dzieci przekroczyły próg klasy musiały jeszcze przejść dwie próby: “Próbę wesołej miny, mimo zjedzenia kwaśnej cytryny” oraz próbę odwagi -” Na balon siadasz i nic nie gadasz”. W rogu sali czekał na nich gigantyczny pluszowy zając z koszem przepysznej czekolady – niespodzianka od p. pedagog Ireny Chojak, który odtąd będzie czuwał nad dobrym zachowaniem i bezpieczeństwem wszystkich pierwszaków. Nic więc dziwnego, że dobry nastrój oraz humory wszystkim dopisywały mimo huku pękających balonów, tym bardziej, że dodatkową atrakcją przyjęcia był przepyszny, okazały tort z zapaloną racą oraz napisem ślubowanie 2012.