Uczniowie najlepszej klasy VI w powiecie legionowskim

Paweł Strupiechowski zdobył tytuł najlepszego absolwenta Szkoły i szkół gminy Nieporęt. Ponadto uzyskał wysokie wyniki w konkursach pozaszkolnych: I miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym, II miejsce w Powiatowym Konkursie Polonistycznym, wyróżnienie w Międzypowiatowy Konkursie Poetyckim C.K.Norwid poeta naszej ziemi. Paweł to finalista Gminnego Konkursu Matematycznego i Gminnego Konkursu Przyrodniczego, zdobywca I miejsca w Gminnym Konkursie Języka Polskiego. W szkolnych konkursach zdobył tytuły: Króla Grzeczności, Mistrza Złotego Pióra, Mistrza Gramatyki i Mistrza Ortografii oraz I miejsce w Szkolnym Konkursie Mitologicznym.

Michał Frankowski uzyskał najwyższy wynik na sprawdzianie zewnętrznym w gminie Nieporęt – 40p na 40 możliwych. Michał jest finalistą Powiatowego Konkursu Mitologicznego, zdobył 7. miejsce w Powiatowym Konkursie Ortograficznym. To również zdobywca II miejsca w Gminnym Konkursie Języka Polskiego, laureat Gminnego Konkursu Matematycznego, finalista Gminnego Konkursu Przyrodniczego, a w Gminnym Konkursie Języka Angielskiego został wyróżniony. Michał jest zdobywcą czołowych miejsc w szkolnych konkursach: 2. miejsce w Szkolnym Konkursie Mitologicznym, Mistrz Srebrnego Pióra, Wicemistrz Gramatyki, Wicemistrz Ortografii.
W klasie VI uczniowie doskonale łączyli sport z nauką.

Krystian Podstawka Mistrz Sportu 2011/2012, Król Strzelców w rozgrywkach halowej ligi piłki nożnej sezonu2011/2012 jest zdobywcą II miejsca w Gminnym Konkursie Języka Polskiego, ponadto jest szkolnym Mistrzem Ortografii, Wicemistrzem Gramatyki, zdobył 2. Miejsce w Szkolnym Konkursie Mitologicznym.

Maciej Zajdel Najlepszy Bramkarz w rozgrywkach halowej ligi piłki nożnej sezonu 2011/2012 jest zdobywcą II miejsca w Powiatowym Konkursie Języka Polskiego , II miejsca w Gminnym Konkursie Języka Polskiego , finalistą Gminnego Konkursu Matematycznego ponadto zdobył tytułu Szkolnego Omnibusa z Przyrody w Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Przyrody. W szkolnych konkursach otrzymał tytuły: Mistrza Gramatyki, Wicemistrza Ortografii, 3. miejsce w Szkolnym Konkursie Mitologicznym.

Jakub Kielak zdobył II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Polskiego, jest finalistą Gminnego Konkursu Przyrodniczego. W szkolnych konkursach zdobył tytuły: Mistrza Złotego Pióra, Wicemistrza Ortografii, 3. miejsce w Szkolnym Konkursie Mitologicznym.

Wspomnę o jeszcze jednym sukcesie. Kuba Danaj jest wspaniałym recytatorem. W tym roku zdobył III miejsce w Gminnym Konkursie Recytatorskim i III miejsce w Międzypowiatowy Konkursie Poetyckim C. K. Norwid – poeta naszej ziemi. Recytowanie wyraźnie sprawia mu radość.

Na sukces klasy kończącej szkołę podstawową wpływa wiele czynników. Nasi uczniowie zostali wcześnie zdiagnozowani. Szkoła od sześciu lat sukcesywnie udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno uczniom zdolnym jak i tym, którzy mieli i jeszcze mają kłopoty z opanowaniem treści programowych. Od lat nauczyciele naszej szkoły pracują zgodnie z obowiązującym dziś rozporządzeniem o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wychowawca klasy I-III i reedukator pracowali z uczniami, którzy więcej czasu potrzebowali na opanowanie techniki czytania, czy tabliczki mnożenia. W klasach IV-VI uczniowie dodatkowo pracowali na zajęciach wyrównawczych z matematyki, języka polskiego, a w miarę potrzeb na zajęciach z języka angielskiego , przyrody. Ponadto przez 3 lata brali udział w Programie Terapeutyczno-Edukacyjnym Ortograffiti.
Pracę wychowawcy i nauczycieli przedmiotów wspierał pedagog szkolny, prowadząc warsztaty na temat komunikacji, negocjacji, skutecznego uczenia się, panowania nad stresem, znajomości praw i obowiązków ucznia.

Na uwagę zasługuje wzorcowa współpraca rodziców uczniów ze szkołą. To rodzice wspierając nauczycieli przyczynili się do sukcesu swoich pociech. Klasa odniosła sukces – 30,93 na sprawdzianie zewnętrznym. 50% uczniów klasy VI za wypracowanie otrzymało 9p-10p na 10 p możliwych. Jest to sukces na miarę zdolności uczniów i włożonego wysiłku uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Dla pedagoga szczególnie ważny jest sukces ucznia walczącego ze swoimi trudnościami. Taki cichy sukces odniosła jedna z uczennic klasy VI, która od pierwszej klasy wytrwale pracowała na zajęciach wyrównawczych. Na sprawdzianie kompetencji otrzymała jeden z niższych wyników, ale jestem dumna z jej osiągnięć, doceniam wytrwałość w dążeniu do celu.

Uczniowie klasy VI byli wzorem dla innych uczniów w szkole. Działali w Samorządzie Uczniowskim, prowadzili akcje charytatywne, ekologiczne, brali udział w programach Trzymaj Formę, Zachowaj Trzeźwy Umysł. Kasia Kordek i Paweł Strupiechowski zdobyli zaszczytny tytuł Króla i Królowej Grzeczności.

Wychowawcami klasy były panie: Anna Leja w klasach I-III oraz Marlena Kujawa w klasach IV-VI. Troskliwą opieką pedagogiczną otoczyła klasę pani Irena Chojak.

Pani Dyrektor Agata Łukasiuk żegnała tegorocznych absolwentów słowami Adama Asnyka „Szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych nieodkrytych dróg”.

Drodzy Absolwenci!
Zapamiętajcie słowa poety. Niech wskazują wam kierunek dalszej pracy.

Krystyna Andruk nauczyciel języka polskiego klasy VI