Uczymy się języka niemieckiego

W czwartek 8 marca w Szkole Podstawowej w Izabelinie odbyło się spotkanie w ramach projektu pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Instytutu Goethego DEUTSCH WAGEN TOUR. Celem projektu jest promowanie wśród dzieci i młodzieży nauki języka niemieckiego.
Do projektu uczniów naszej szkoły zgłosiła pani Sylwia Stawarz – absolwentka Studium Literacko – Artystycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim, poetka i autorka przedstawień teatralnych dla dzieci, nauczycielka języka niemieckiego, specjalizująca się we wczesnoszkolnym nauczaniu dzieci języka niemieckiego . Pani Sylwia od grudnia 2012 prowadzi w szkole zajęcia kreatywnego rozwoju językowego „Mali odkrywcy talentów”. Podczas tych zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności językowe i artystyczne. W formie twórczych ćwiczeń pogłębiają wiedzę z języka polskiego oraz przy użyciu nowoczesnych metod (opracowanych przez Instytut Goethego) uczą się języka niemieckiego. W planach jest rozszerzenie współpracy z Instytutem Goethego ,a być może nawiązanie wymiany ze szkołami niemieckimi.
W spotkaniu Deutsch Wagen Tour udział wzięły dzieci z klas 0 – III. Dzieci uczestniczące w zajęciach kreatywnego rozwoju językowego „Mali odkrywcy talentów” powitały zgromadzonych gości (panią dyrektor Wandę Biłas, wychowawcę klasy II panią Katarzynę Załęską, lektorkę Deutsch Wagen Tour panią Annę Mazur, rodziców i pozostałych kolegów) piosenkami i wierszykami w języku niemieckim, przygotowały też prace plastyczne pt. „Znam 100 niemieckich słów”.
Lektorka Deutsch Wagen Tour pani Anna Mazur przygotowała dla dzieci wesołe zabawy i gry w języku niemieckim. Dzieci miały okazję poznać proste słowa i zwroty związane z kolorami, liczebnikami, częściami ciała. Z radością powitały małą pacynkę, która przyjechała do nich prosto z Niemiec zajączka – Hansa Hase.
Każde dziecko otrzymało upominki, które będą przypominać o udanej wizycie Deutsch Wagen Tour oraz zachęcać do dalszej nauki języka niemieckiego.
Jasne, że klar!