Uczymy się segregować odpady

Kwiecień jest miesiącem poświęconym ekologii. Obchodzimy wówczas Światowy Dzień Ziemi, uczymy się zdrowo odżywiać, zdrowo żyć, ponawiane są akcje uświadamiające korzyści płynące z racjonalnego zagospodarowywania odpadów. Akcja podjęta przez Urząd Gminy Nieporęt ma na celu wskazanie najmłodszym mieszkańcom, jak ważna dla środowiska naturalnego jest segregacja odpadów oraz jak istotne jest kształtowanie świadomości ekologicznej już od najmłodszych lat.

Dzieci wiedzą na ten temat coraz więcej, choć wiedza ta jest jeszcze nie do końca usystematyzowana.
Zajęcia w szkole miały charakter innowacyjny. Wykorzystano w nich materiały dydaktyczne – tablice edukacyjne, plakaty informujące jak segregować odpady, z których najmłodsi dowiedzieli się wielu interesujących informacji o problemie właściwego gospodarowania odpadami.

Najwięcej radości przyniosło uczniom zadanie polegające na segregowaniu śmieci. Cóż to była za radość w sali, kiedy można było pobuszować w odpadach i przyporządkować je do właściwych pojemników! A wszystko odbywało się pod czujnym okiem fachowców prowadzących zajęcia: Agnieszki Bernaś i Macieja Krzyczkowskiego, którym serdecznie dziękujemy!

Wprawdzie od dłuższego czasu w mediach prowadzone są różnego rodzaju akcje informacyjne, jednak świadomość korzyści dla środowiska wynikających z segregacji odpadów jest w naszym społeczeństwie ciągle zbyt niska. Trzeba też pamiętać, ze selektywna zbiórka surowców wtórnych jest możliwa jedynie przy pełnej akceptacji i zrozumieniu społeczeństwa. Zajęcia, w których uczestniczyli najmłodsi uczniowie i przedszkolaki, zwiększają szansę na powodzenie całego procesu edukacji ekologicznej i stosowanie przez nich segregacji w późniejszym, dorosłym już życiu.

Podobne zajęcia odbyły się również w szkołach w Józefowie i Białobrzegach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Radzymińskiej oraz w przedszkolu w Nieporęcie.

Eko Cykl Organizacja