V edycja Gminnego Konkursu ,,Mądra Głowa”

Nie zabrakło również przedstawicieli naszej Gminy i przyjaciół Szkoły: Zastępcy Wójta Pani Alicji Sokołowskiej, Przewodniczącej Komisji Oświaty Pani Anny Grześkiewicz oraz Pana Ryszarda Wiśniewskiego. Swojej pomocy od początku istnienia konkursu udziela również radny Marian Oszczyk.

Celem tego konkursu jest:
– sprawdzenie własnej wiedzy z różnych dziedzin,
– wzbogacanie słownictwa,
– integrowanie uczniów z terenu gminy,
– kształtowanie umiejętności udzielania szybkiej odpowiedzi na postawione pytania,
– kształtowanie zasad współpracy w grupie rówieśniczej,
– wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji,
– rozwijanie inteligencji wielorakich,
– wyrabianie odpowiedniej postawy podczas współzawodnictwa,
– utrwalanie prawidłowego reagowania na ewentualne niepowodzenia, ponoszenie porażek,
– promowanie osiągnięć i dorobku uczniów,

W konkursie udział wzięło 15 uczniów klas III z 5 szkół podstawowych gminy Nieporęt :
SP Białobrzegi, SP Izabelin, SP Wólka Radzymińska, SP Nieporęt i SP Józefów.

Wszyscy rywalizowali o tytuł „Mądrej Głowy”. Po powitaniu i zapoznaniu z przebiegiem konkursu, zawodnicy rozpoczęli swoje zmagania. Zadaniem dzieci było rozwiązanie różnych łamigłówek matematycznych, wzrokowych w ciągu 30 minut.
Nad przebiegiem konkursu czuwały panie: Wioletta Kunkel, Maria Zielińska, Anna Leja, Ewa Banachewicz, Joanna Sobecka, Jolanta Kujawska.

Podczas sprawdzania testów, dzieci pod okiem pani Wioletty Kunkel wzięły udział w interaktywnej zabawie.

Po sprawdzeniu prac komisja konkursowa przyznała:
I miejsce – Mateusz Derba- SP Izabelin
II miejsce – Aleksandra Zielińska- SP Józefów
III miejsce – Laura Wiechowska- SP Białobrzegi

Szczególne podziękowania składamy p. Dyrektor Agnieszce Powale.

Każdy z uczestników otrzymał nagrodę za udział w konkursie oraz poczęstunek.
Gratulujemy.

Wioletta Kunkel