W Dzień Dziecka na Wiejskiej

Wśród nich znalazły się uczennice klasy II a z Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym – Agata Maliszewska i Wiktoria Szubierajska.

Dziewczęta pod koniec listopada ubiegłego roku wzięły udział w konkursie organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Kancelarię Sejmu RP, pt. „Wolontariat na rzecz aktywności społecznej – XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”. Opisały dotychczasową działalność wolontariacką prowadzoną w naszej szkole i zdobyły mandaty poselskie. Należy nadmienić, że wolontariuszom z województwa mazowieckiego zostały przyznane tylko 4 mandaty. Wśród nich 1 dla Agaty i 1 dla Wiktorii.

Zanim jednak zasiadły w poselskich ławach, trzykrotnie spotykały się ze swoimi rówieśnikami na warsztatach, gdzie pod okiem trenerów Fundacji CEO, wypracowały własne definicje wolontariatu i wolontariusza, a także opracowały propozycje konkretnych zapisów w danej części uchwały.

1 czerwca, Agata i Wiktoria, do Sejmu pojechały z Wandą Hermaniuk – opiekunem Szkolnego Klubu Wolontariusza, działającego przy Gimnazjum. Za udział w obradach, z rąk Marszałka Sejmu RP, Grzegorza Schetyny, otrzymały podziękowania i zaświadczenia.
To były wzniosłe i niezapomniane chwile. Dziewczęta zdobyły nie tylko bogate doświadczenie, ale także poznały wielu młodych ludzi działających, tak jak one, w wolontariacie.