Warsztaty przyrodnicze dla klasy czwartej

Było to kolejne spotkanie poświęcone kształtowaniu umiejętności rozpoznawania najczęściej spotykanych gatunków drzew i krzewów. Jego gospodarz, Leśniczy Pan Jerzy Dyło, od wielu lat współpracuje ze szkołą w ramach edukacji ekologicznej.

Warsztaty w terenie są okazją do przeprowadzenia wielu obserwacji środowiska przyrodniczego. Na łąkach pod lasem dzieci odnalazły liczne buchty – ślady po żerujących dzikach. Pan Leśniczy wyjaśnił, że wiąże się to z małą ilością pokarmu w lesie. Pierwszym napotkanym siedliskiem był bagnisty ols, którego mroczną atmosferę pogłębiał jeszcze mroczny, listopadowy dzień. Tuż obok rośnie jednak suchy bór i bogaty w gatunki drzew grąd. Dzieci zbierały liście i gałązki, a Pan Leśniczy opowiadał, z jakich roślin pochodzą. Pokazywał również przypadki chorób wśród drzew zaatakowanych szkodnikami. Bardzo pochwalił uczniów IV klasy za wysoki poziom wiedzy o warstwowej budowie lasu. Niespodzianką dla wszystkich było spotkanie bociana, który pomimo późnej pory roku pozostał w Izabelinie.

Warsztaty przyrodnicze są częścią międzyprzedmiotowego projektu „Bliżej lasu”, realizowanego od 21 listopada 2013 roku. Podobne lekcje w terenie czekają uczniów każdej z pozostałych klas. Kolejne – styczniowe – będą dotyczyły dokarmiania dzikich zwierząt oraz rozpoznawania tropów. Czwartoklasistom pozostało jeszcze rozwiązanie zadań z karty pracy, którą otrzymali przed warsztatami. Przydadzą im się zdobyte dziś umiejętności.

Katarzyna Agata Nąć