Warsztaty Przyrodnicze „Tropy zwierząt”

Warsztaty poprowadzili pani Agnieszka Sokołowska i pan Michał Zwierzchowski. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów ze zwierzętami zamieszkającymi mazowieckie lasy i naukę rozpoznawania ich tropów.

Na początku spotkania uczniowie obejrzeli interesujący film o życiu zwierząt. Poznali charakterystyczne cechy, budowę, sposób życia i rozmnażania takich zwierząt jak: dziki, lis, sarny, jelenie, łosie, zające, bobry. Dowiedzieliśmy się jak zachowywać się w lesie w stosunku do zwierząt. Jak rozpoznać zwierzęta chore na wściekliznę i co robić w takiej sytuacji. Następnie mieliśmy wspaniałą okazję, żeby obejrzeć i dotknąć parostki kozła, kieł dzika, róg żubra, ząb bobra zwany struną.
Dowiedzieliśmy się także, co zwierzęta zostawiają w lesie.

Oglądaliśmy tropy, czyli odciski, jakie zwierzęta pozostawiają na różnego rodzaju podłożu (śnieg, ziemia, piach), ślady swojej obecności, czyli sierść, poroża, fragmenty zębów, szkielety itp. oraz ślady żerowania np. resztki ofiar drapieżników, ogryzione gałęzie, liście, rozkopane podłoże. Miejsca odpoczynku i schronienia zwierząt, legowiska, nory, kąpieliska, itp. Uczyliśmy się, jak rozpoznawać tropy różnych zwierząt i ptaków, jak rozróżniać tropy podobne do siebie np. wiewiórki i jeża, albo wilka i niedźwiedzia. Następnie uczniowie zapoznali się z dekalogiem tropiciela.

W drugiej części warsztatowej uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Klasa III miała za zadanie rozpoznać tropy i przyporządkować, czyli przystemplować odpowiednie zwierzę. Druga grupa – klasa IV miała za zadanie przyporządkować podanym zwierzętom odpowiedni trop. Do pomocy uczniowie mieli klucz do oznaczania tropów ssaków. Było to dosyć trudne zadanie, ale przy pomocy pracowników Nadleśnictwa dzieci świetnie sobie poradziły. W nagrodę uczniowie otrzymali drobne upominki-jeżyki. Każdy mógł także zabrać ze sobą, na pamiątkę, swoją kartę pracy w celu utrwalenia zdobytych wiadomości.