Witaj Niepodległa Polsko!

„Opowiedz nam, moja ojczyzno
Jak matka dzieciom ciekawym,
O latach znaczonych blizną
Na wiekach chwały i sławy.
O wojach mieszka nam powiedz,
O słupach nad Odrą stawianych.
Niech niesie twoją opowieść
Wiatr halny i morskie szkwały…”

Przygotowali ją uczniowie pod kierunkiem pań: Anny Kalinowskiej i Moniki Kamińskiej. Śpiewali piosenki i pieśni żołnierskie, by w tym szczególnym dniu oddać hołd poległym za Ojczyznę – żołnierzom walczącym u boku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Recytując wiersze i fragmenty utworów poetyckich dziękowali za wolną i niepodległą Polskę, za polską mowę w szkole, za siłę ducha, wiarę, heroizm i przelaną, w walce z wrogiem, krew.
Pieśni żołnierskie: „Wojenko, wojenko…”, „Pierwsza kadrowa”, „Przybyli ułani pod okienko” oraz dekoracje przygotowane przez panią Agnieszkę Jędrzejczak, przeniosły zebranych na uroczystości gości, nauczycieli i uczniów w świat bohaterskich zwycięstw Polaków.
Uczniowie dumni z bohaterskich czynów naszych przodków pokazali, że śmierć polskich żołnierzy urzeczywistniła marzenia i sen tysięcy przytłoczonych niewolą Polaków, że nadejdą kiedyś chwile, gdy polski Biały Orzeł zrzuci kajdany niewoli.

I. Kopka / E. Banachewicz