Wychowanie patriotyczne w Akademii Małych Odkrywców.

Jesteśmy pewni, że dzieci wiedzą, że są Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną. Szczególnym sposobem budzenia miłości i przywiązania do rodzinnego kraju są wyprawy przedszkolaków w bliższe i dalsze okolice, aby obcować z przyrodą. Kontakty te mają charakter wielowymiarowy. Przyroda cieszy, zachwyca, daje wytchnienie, jest obiektem zainteresowań, uczy szacunku i poznania dla przyrody ziemi ojczystej.

Obchody Świat Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy są elementem kultury ojczystej, granie ról w Jasełkach, zasiadanie do wigilijnego stołu, czy malowanie pisanek, wykonanie palm, poznanie zwyczajów andrzejkowych przybliżają dzieci do społeczności lokalnej jak i narodowej. W procesie kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie symboli narodowych. Dzieci znają godło i barwy ojczyste, herb gminy, śpiewają hymn na przedszkolnych uroczystościach, poznają pieśni patriotyczne, tańce ludowe. Poznają dorobek wielkich Polaków oraz legendy i opowiadania związane z powstaniem Polski i stolic.

W trakcie wycieczek oraz udziału w różnorodnych akcjach tj. Góra Grosza, WOŚP, Pola Nadziei, zbiórki dla schronisk, Zakręcona Akcja, Sprzątanie Świata angażujemy dzieci oraz rodziców, dziadków w działania na rzecz drugiego człowieka, środowiska, Ojczyzny. Wyrabiamy pozytywne wzorce, uwrażliwiamy na potrzeby innych.

Mając na uwadze to, że w czym małe dziecko weźmie udział, co dotknie i czego doświadczy na długo pozostanie w jego pamięci, nauczycielki grupy Wynalazców zorganizowały posiedzenie „Optymistycznego Sejmu”. Dzieci wcieliły się w rolę marszałka, sekretarzy oraz posłanki i posłów. Zgłaszały w debacie wnioski, głosowały poprzez podniesienie mandatów oraz przyjęły uchwałę o zachowaniu. Może wśród nich są przyszli posłowie?

W ramach kształtowania uczuć patriotycznych i związku z „małą ojczyzną” wszystkie dzieci wraz z opiekunami biorą udział w porządkowaniu miejsca wokół pomnika upamiętniającego działalność Szarych Szeregów w latach 1943 – 1944 w Zegrzu Południowym. Poprzez składanie kwiatów, palenie zniczy, opiekę nad pomnikiem pielęgnujemy idee patriotyzmu, miłości Ojczyzny oraz doceniamy męstwo i odwagę harcerzy.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania sprawią, ze jako dorośli ludzie będą doceniać ofiarność przodków, którzy oddawali życie za Ojczyznę oraz będą potrafili dostrzegać drugiego człowieka.