X edycja Ekoturnieju w Szkole Podstawowej w Białobrzegach

W Ekoturnieju, organizowanym z inicjatywy nauczycielki Marleny Kujawy, biorą udział uczniowie klas I-III i oddziału przedszkolnego „0”. W tym roku myśl przewodnia konkursu brzmiała – „Las całkiem blisko nas”. Do konkursu stanęły drużyny: sów z „0”, kukułek z klasy I, dzięciołów z klasy II i sójek z klasy IIII.

Jak co roku uczniowie startowali w czterech konkurencjach. Pierwsza to przygotowanie plakatu związanego z tematem Ekoturnieju. Musieli też zaprezentować piosenkę i swoje okrzyki powitalne.
W konkursie należało również wykazać się znajomością zasad obowiązujących w lesie oraz wiedzą przyrodniczą, odpowiadając na trudne zagadki komisji.

Za każdą konkurencję punkty przyznawała komisja w składzie: przewodnicząca komisji Henryka Galas – Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, Regina Sokołowska – sołtys Białobrzegów, Dariusz Wróbel – kierownik Działu Ochrony Środowiska i Rolnictwa UG, Mirosław Wróblewski – leśniczy Białobrzegów, Andrzej Jaszczur – sołtys Beniaminowa i Krzysztof Majewski – sołtys Ryni.

Poziom konkurencji był bardzo wysoki, o czym świadczą przyznane klasom punkty – zawsze najwyższe, w związku z czym konkurs zakończył się remisem.

Jubileuszowy X Ekoturniej zakończył się pamiątkowymi zdjęciami, podziękowaniami oraz jeszcze jednym miłym akcentem. Wójt Gminy Maciej Mazur przekazał szkole nowoczesny ekran do prezentacji multimedialnych.