XI Sejmik Uczniowski lekcją samorządności

W sali gimnastycznej udekorowanej pracami uczniów zebrała się w odświętnych strojach społeczność szkolna. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zenon Durka – poseł na Sejm RP, Sławomir Maciej Mazur – wójt gminy Nieporęt, Roman Madej – przewodniczący Komisji Oświaty, Regina Sokołowska – sołtys Białobrzegów, Adam Glinka – kurator sądowy.

Obrady rozpoczął Marszałek Sejmiku Uczniowskiego Paweł Strupiechowski, uczeń klasy VI. Przypomniał, że XI Sejmik Uczniowski jest poświęcony znajomości praw dziecka i praw człowieka oraz praw i obowiązków ucznia. W pierwszej części Sejmiku uczniowie przedstawiali swoje prace. Sekretarz Sejmiku Julka Marzec odczytała sprawozdania z przygotowań społeczności uczniowskiej do obrad. Następnie uczennice klas IV-VI : Dagmara Wójcik, Dagmara Grobel i Natalia Nałęcz przedstawiły zebranym prace podsumowujące warsztaty na temat praw i obowiązków uczniów. W czasie przygotowań do Sejmiku Samorząd Uczniowski zastanawiając się, jaki powinien być uczeń naszej szkoły, zaproponował kolegom napisanie wypracowania na temat „Bądź życzliwy, tolerancyjny, kulturalny…”. Adam Podstawka, Hubert Borys, Julia Marzec, Mateusz Jasiński, Michał Dukaczewski, Paweł Strupiechowski odczytali wyróżnione wypracowania.

Następnie zebrani z zainteresowaniem obejrzeli prezentacje multimedialne Maćka Zajdla i Pawła Strupiechowskiego na temat przestrzegania praw i wywiązywania się z obowiązków uczniowskich.
W drugiej części obrad przewodnicząca Komisji ds. bezpieczeństwa uczniów – Alicja Piątkowska odczytała projekt uchwały, a uczniowie klas I-III : Amelia Strupiechowska, Damian Piątkowski i Laura Wiechowska wypowiedzieli się na temat przedstawionej uchwały.
Natalia Nałęcz – przewodnicząca Komisji ds. przestrzegania praw i obowiązków ucznia, przedstawiła projekt uchwały opracowany przez komisję. Po dyskusji Marszałek XI Sejmiku Uczniowskiego odczytał uchwałę sejmiku, która została przyjęta większością głosów.

Uczestnicy XI Sejmiku Uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Białobrzegach w imieniu całej społeczności uczniowskiej naszej szkoły:

1. Zobowiązują się postępować zgodnie z regulaminem zachowania w czasie przerw.

2. Wszyscy taktownie zwracamy uwagę na niebezpieczne zachowania uczniów w czasie przerw, a uczniowie klas III i IV nadzorują zadania zapewniające bezpieczeństwo wszystkim.

3. Zobowiązujemy się do przestrzegania praw i obowiązków ucznia. Plakaty przygotowane na Sejmik, zawiesimy w naszych klasach. Plakaty będą przypominać nam o naszych prawach i obowiązkach.

4. Samorząd uczniowski zorganizuje w każdej klasie pomoc koleżeńską według zasad opracowanych przez Samorząd Szkolny.
Obrady Sejmiku zakończyli uczniowie odśpiewaniem Hymnu szkolnego.