Z wizytą u Pana Kropelka

Lekcja rozpoczęła się filmem animowanym, który skłaniał dzieci do aktywnego udziału
w zajęciach, skupienia, myślenia i odpowiadania na pytania zadawane przez bohaterów bajki. Narratorem był Pan Kropelek, którego znają już przedszkolaki.

Na koniec, po krótkim quizie sprawdzającym, uczniowie biorący udział w zajęciach
w Filtrach Warszawskich miały niepowtarzalną okazję zobaczyć piękne i zabytkowe filtry Lindleya.
Celem lekcji było kształtowanie świadomości dzieci z zakresu uzdatniania wody
i oczyszczania ścieków, a także promowanie zachowań proekologicznych.