Zakończenie roku szkolnego klas trzecich w gimnazjum

25 czerwca po raz ostatni zadzwonił dla nich dzwonek. Jednak zanim opuścili mury szkoły, w obecności zaproszonych gości: Wójta Gminy Nieporęt pana Sławomira Macieja Mazura, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty pani Henryki Galas, proboszcza parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych w Stanisławowie Pierwszym księdza Tomasza Osiadacza oraz radnych gminy Nieporęt, odebrali nagrody i świadectwa ukończenia Gimnazjum.

Pan Wójt wręczył nagrody następującym uczniom: absolwentowi z najwyższą średnią ocen, czyli DAWIDOWI KOTOWSKIEMU z klasy III b, PAWŁOWI STRUPIECHOWSKIMU z klasy III b za najlepiej napisany egzamin gimnazjalny, a KRYSTIANOWI PODSTAWCE z klasy III a za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na najwyższych szczeblach. Krystian otrzymał również , jako najlepszy sportowiec z klas trzecich, voucher na tygodniowy kurs żeglarski, by mógł spróbować swych sił w innej dyscyplinie.

Ponadto NAGRODĘ WÓJTA, za całokształt działalności realizowanej na polu pomocy społecznej; szczególnie za postawę pełną życzliwości, dobroci serca i zaangażowania, przejawiającą się trzyletnią, imponującą pracą na rzecz społeczności lokalnej Nieporętu oraz za wysoką kulturę osobistą, otrzymali chłopcy z klasy III b – KRZYSZTOF KRASOWSKI i PAWEŁ STRUPIECHOWSKI.
Z rąk Wójta nagrodę sportową im. Arkadiusza Gołasia otrzymała także uczennica klasy III d NATALIA BARTKOWSKA, a trener Dariusz Pieśniak został nominowany w plebiscycie Debiut Roku, jako najlepszy trener.

Pani dyrektor Agnieszka Stankiewicz wraz z wicedyrektorem Jerzym Wawrzyniakiem gorąco podziękowała wychowawcom klas trzecich za trud trzyletniej pracy oraz niezawodnej RADZIE RODZICÓW za pomoc i zaangażowanie w prace na rzecz szkoły. Pogratulowała także rodzicom uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce.

Absolwentów pożegnali młodsi koledzy, którzy przejęli na siebie obowiązek godnego reprezentowania szkoły. Przygotowali także program artystyczny, pod kierunkiem nauczycielek: pani Jolanty Mazur i pani Anety Jastrzębskiej-Gąsowskiej, by umilić ostatnie chwile.

Oprawę muzyczną przygotowała pani Barbara Jankowska, scenografię pani Iwona Bartosiewicz, a reprezentację pocztu sztandarowego – pani Urszula Włostowska.

Życzymy wszystkim absolwentom spełnienia marzeń, rozwinięcia skrzydeł i szybowania po nieskończonym niebie wiedzy.