Zakończył się pierwszy semestr

Przedstawiła je pani dyrektor podczas spotkania całej społeczności szkoły. Wśród 117 uczniów na wyróżnienie zasłużyło 36, uzyskując wysokie noty za postępy w nauce i wzorowe zachowanie. Siedmioro dzieci z klas V – VI ze średnią ocen 5,0 i wyższą otrzymało stypendium motywacyjne. Najwyższą średnią uzyskał uczeń klasy szóstej, Przemek Woźniakowski. Natomiast najlepsze wyniki w klasyfikacji zdobyła klasa czwarta. Jej uczniowie podkreślili swój sukces, wystawiając zabawne przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Ich niezwykłe kreacje aktorskie podbiły serca widzów.

Ważnym wydarzeniem była również wizyta policjanta, dzielnicowego Michała Króla. Jego pogadanka na temat bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw oraz zasad uczestnictwa w ruchu drogowym podczas tak niesprzyjającej aury zapadła w pamięć. Takie bezpośrednie odwołanie się do autorytetu na pewno pozwoli uniknąć niepotrzebnych wypadków.

Podczas ostatniego w tym semestrze spotkania rozstrzygnięto szkolny konkurs na najpiękniejszą walentynkę. Okazało się, że poziom pomysłowo wykonanych prac był wyrównany, więc organizatorzy postanowili przyznać wszystkim uczestnikom najwyższe miejsca. Na pożegnanie rozdano walentynkową pocztę.

Wyróżnieni uczniowie z klas 4-6
Przedstawienie pt. „Kopciuszek”
Przedstawienie pt. „Kopciuszek”