Zapisy do Szkoły Podstawowej im. B. Tokaja w Nieporęcie

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. B. TOKAJA W NIEPORĘCIE

W spotkaniu wezmą udział:
– Dyrektor szkoły oraz wicedyrektor
– Pedagog szkolny
– Psycholog
– Logopeda
– Wychowawcy klas 0-III
– Kierownik świetlicy szkolnej

Spotkanie odbędzie się 18.03 o godz. 17.00 na górnym korytarzu.

Informujemy, że zapisy do klas pierwszych i przedszkolnych będą odbywały się w gabinecie pedagoga szkolnego w dniach 19 – 27 marca 2013r. w godzinach:
środa – w godz. 10.00 – 16.00
pozostałe dni – w godz. 8.00 – 13.00.
Istnieje możliwość ustalenia dogodnego dla Państwa terminu (sekretariat szkoły – tel. 774 83 66).

Do zapisu przychodzimy z dzieckiem. Niezbędne są:
– akt urodzenia dziecka
– dokument tożsamości rodzica
– zaświadczenie o odbyciu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w przypadku dzieci zapisywanych do klasy I.