”Zbieramy baterie i makulaturę” w ramach akcji: ”Segregujemy, bo gminę Nieporęt czystą mieć chcemy”

Segregacja surowców wtórnych – to nasz wspólny wkład w ochronę środowiska naturalnego! Recykling to oszczędność wody, prądu, surowców naturalnych oraz pewność, że surowce te zostały odpowiednio wykorzystane.
Informujemy, że w konkursie ”Zbieramy baterie i makulaturę” pierwsze miejsce zajęli:

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach oraz
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wólce Radzymińskiej
Gratulujemy! Zwycięskie placówki otrzymają aparaty cyfrowe.

Specjalnym upominkiem wyróżnione zostanie Gminne Przedszkole w Białobrzegach, pozostałe placówki otrzymają nagrody pocieszenia. Szerząc proekologiczne postawy rozdamy także szkołom i przedszkolom w okresie jesiennym cebulki krokusów, ażeby przyozdobiły wiosną ogródki.

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpi po przerwie wakacyjnej we wrześniu – o szczegółowym terminie powiadomimy Państwa pisemnie.

Liczba punktów uzyskanych przez poszczególne szkoły i przedszkola*

* Za każde 100 kg zużytych baterii można było otrzymać 10 pkt. a za 1000 kg makulatury 2 pkt. Zsumowane punkty dzielimy
przez liczbę uczniów danej placówki – otrzymując odpowiednio liczbę pkt. przypadającą na 1 ucznia