„Żyjecie w miejscu historycznym…”

Wśród gości przybyłych na uroczystość byli: pani Henryka Galas – dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty, pan Roman Madej – przewodniczący Komisji Oświaty, pani Jolanta Paszko – przewodnicząca Rady Szkoły.

Zebrani z zainteresowaniem obejrzeli prezentację multimedialną pt. Ku wolności. Pierwsza część prezentacji ukazywała losy Polski w czasach rozbiorów, próby odzyskania niepodległości, Europę w czasie I wojny światowej , utworzenie Legionów Polskich i odzyskanie niepodległości przez Polskę. Druga część prezentacji poświęcona była historii najbliższej, historii związanej z naszą miejscowością. Uczniowie klasy VI, pracując na zajęciach koła historycznego, zebrali wiadomości na temat Pomnika ku czci Legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego. W czasie prezentacji opowiedzieli: o kryzysie przysięgowym, losie oficerów internowanych w Białobrzegach i losie żołnierzy osadzonych w Szczypiornie.

Uczestnicy uroczystości dowiedzieli się z czyjej inicjatywy wybudowano w 1931r pomnik w Białobrzegach, poznali losy pomnika w czasie II wojny światowej i powojenną historię odbudowy pomnika, który stoi obok naszej szkoły.

Prezentacji multimedialnej towarzyszyły recytacje w wykonaniu uczniów klasy III i VI oraz pieśni legionowe śpiewane przez całą szkołę, bo historia jest blisko nas, a uczniowie znają i chętnie śpiewają pieśni patriotyczne. Wszyscy przygotowywali się do uroczystości, robiąc kotyliony w barwach narodowych, które w czasie akademii zdobiły galowe bluzki dziewcząt i koszule chłopców.

Pani Henryka Galas wysoko oceniając przygotowaną przez uczniów uroczystość, zachęcała uczniów do poznawania historii Małej Ojczyzny mówiąc: „ żyjecie w miejscu historycznym. Nieraz ziemia naszej gminy była świadkiem wydarzeń historycznych”.

Akademię przygotowali uczniowie klasy III i klasy VI pracujący na zajęciach pozalekcyjnych koła historycznego i koła informatycznego pod kierunkiem nauczycieli Krystyny Andruk i Agnieszki Zbrzeżnej.