Wieści Nieporęckie nr 17 (155) z dnia 18.12.2015 r.