Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko do „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nieporęt”